Home Diet I love Lipozene and the bullshit it represents…